HABERLER

513 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİ

2.01.2020 08:28:00

SSK GENELGE

25.03.2019 09:12:28

2019 SGK TEŞVİKLERİ

2.01.2019 12:25:07

BAZI BAŞLIKLAR

30.09.2017 16:43:29

Mevzuattaki bazı değişklikler ektedir.

Ekler:

ALTINA DAYALI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İLE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN TEVKİFAT ORANLARI

SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI KAPSAMINDA VERGİLENDİRİLMESİ

SİGORTALIYA TAHSİS EDİLEN KONUT İÇİN ÖDENEN KİRA YARDIMI SİGORTA PRİMİNE TABİ DEĞİLDİR

YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI 2/10 DAN 3/10’A ÇIKARILDI

ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİ

11.05.2017 12:37:23

Arkadaşlar merhaba,
2017-01 Dönemi Geçici Vergi Beyanları hazırlanırken aşağıdaki açıklamaları dikkate alabilirmiyiz.
- 2016 yılında ertelene SGK primlerinin K.K.E. Gider olarak Kurumlar Beyannamesine dahil edimişti.
-Bu defa ise söz konusu sgk primlerini ödeyen arkadaşlar Geçici Veergi Beyanında "Diğer İndirimler" satırında Vergi Matrahlarından indirebilirler.
Ödeme yapılmadıysa herhangi bir işlem yapılmayacak.
Aynı şekilde Ocak ve Şubat 2017 dönemlerinde ertelenen SGK primleri olanlar,
- Giderlerini bu kadar azaltabilirler,
-Giderlerini azaltmayanlar K.K.Ed. Giderlerine ekleyebilirler,

Beyanlarını vermeyen arkadaşlar özellikle buna dikkat etsinler,

Konu hakkında eleştiriniz olursa bizimle irtibata geçebilirsiniz.

SİGORTA GENELGESİ 2017/17

11.04.2017 13:04:52

SİGORTA GENELGESİ

9.03.2017 06:36:47

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

12.12.2016 06:55:09

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ KANUN KAPSAMINA 01.07.2017 DE GİRECEKTİR.

9.12.2016 07:50:38

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ 01.07.2017 DE KAPSAMA ALINACAKTIR.

 

Madde 38: Yürürlük

(1) Bu Kanunun;

a. 6 ve 7 nci maddeleri;

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2017 tarihinde,

2016 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 3,83 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR

8.12.2016 18:17:13

11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 474 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile 2016 yılı yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.