HABERLER

SİGORTA GENELGESİ 2017/17

11.04.2017 13:04:52

SİGORTA GENELGESİ

9.03.2017 06:36:47

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

12.12.2016 06:55:09

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ KANUN KAPSAMINA 01.07.2017 DE GİRECEKTİR.

9.12.2016 07:50:38

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ 01.07.2017 DE KAPSAMA ALINACAKTIR.

 

Madde 38: Yürürlük

(1) Bu Kanunun;

a. 6 ve 7 nci maddeleri;

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2017 tarihinde,

2016 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 3,83 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR

8.12.2016 18:17:13

11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 474 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile 2016 yılı yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

E-FATURA, E-DEFTER, VE E- TEBLİGAT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 31/12/2015

4.12.2015 17:58:41

E-FATURA, E-DEFTER, ve E- TEBLİGAT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 31/12/2015

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (Bu bentteki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.)

Maliye Bakanlığı, 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile ELEKTRONİK TEBLİGAT Sistemine geçmiş bulunuyor. Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimini kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz

GENEL HATIRLATMA E- DEFTER 31/10/2015 SON SGK ÖDEMELERİİSE 02.11.2015 SON GÜN

29.10.2015 13:57:35

31/10/2015 BEYANNAME VE VERGİLERDE SON GÜN

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI 01/05/2015 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞİŞMİŞTİR

4.05.2015 12:25:36

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI
01/05/2015 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞİŞMİŞTİR

E-Vergi Levhası Yayınlandı

2.02.2015 02:32:48