SİRKÜLER NO:2018/53 05/09/2018 KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: