513 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİ

513 SAYILI VUK

513 SAYILI VUK

Doküman Boyutu : 14 Kb.

Gecikme zammı oranı aylık % 1,6 düşürüldü Tecil faiz oranı % 15’ e düşürüldü Fatura düzenlemeye ilişkin had (1.400 TL): Amortisman ayırmaya ilişkin had (1.400 TL): 2020 yılı için uygulanacak tarifeler. 1. 2020 yılına ait gelirler için geçerli gelir vergisi tarifesi: Dikkat: 2019 yılında elde edilerek 2020 yılının mart ayında yıllık beyanname ile beyan edilecek olan gelirler için yukarıdaki tarifenin değil 2019 yılı tarifesinin uygulanacağı hatırlatılır. 2. Konut kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı: 6.600tl olarak tespit edilmiştir. 3. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı: 23.00 tl (kdv hariç) 4. Engellilik indirimi tutarları: 5. Değer artış kazançlarına ait istisna: 18.000 tl 6. Arızı kazançlarda istisna: 40.000 tl 7.tevkifata tabi olmayan bazı menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 2.600 tl 8. Basit usuldeki mükelleflerle ilgili düzenlemeler: 9. 2017 yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı: 10. Vergiye uyumlu mükellef indiriminde üst sınır: 1.400.000 tl oldu. 11. Personelin işe geliş ve gidiş yol giderleri: 12.tl oldu.