SİRKÜLER NO:2020/40 18/05/2020 KAR DAĞITIMINA GETİRİLEN GEÇİCİ SINIRLAMA HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI: