SİRKÜLER NO:2020/06 03/01/2020 2019 YILI 4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (31.12.2019) İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI :