SİRKÜLER NO:2019/41 22/10/2019 ELEKTRONİK TEBLİGATLA İLGİLİ VUK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: