SİRKÜLER NO:2020/37 17/04/202017/04/2020 SALGIN HASTALIĞIN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER İÇEREN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI: