SİRKÜLER

SİRKÜLER NO:2019/35 03/10/2019 2019 YILI 3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (30.09.2019) İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI :

7.10.2019 15:31:31

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde İş Kanun’un 25/1-II’inci fıkrası gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında
sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyeri işverenine
başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih
yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle
düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu
bulunan tutar kadar destek verilecektir