SİRKÜLER NO:2017/52 15/11/2017 2017 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI 484 NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE % 14,47 OLARAK BELİRLENDİ