7143 SAYILI KANUN 27 AĞUSTOS 2018 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.