30/10/2019 SON ÖDEME HATIRLATMALARI

HATIRLATMA: SON GÜN 31.10.2019 - Perşembe !

✔ 31/10/2019 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Mükellefleri için Tahakkuk eden POŞET bedellerinin ödenmesi
✔ 31/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
✔ 31/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
✔ 31/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
✔ 31/10/2019 E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Temmuz 2019 dönemine ait elektronik defterlerin mali mühür ile onaylanması (2019 Temmuz dönemi beratının alınması).
✔ 31/10/2019 Sanayi ve Ticaret Odası Yıllık Munzam ve Nispi Aidat 2.Taksit Ödemesi
✔ 31/10/2019 Eylül 2019 SGK 4/a (SGK) ve İşsizlik Sigortası
✔ 31/10/2019 Eylül 2019 SGK 4/b (Bağ-Kur) Primlerinin Ödenmesi