Denetim

  • İç Denetim ve Yapılanma Analizi
  • KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
  • Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
  • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili Eğitim Hizmetleri
  • Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar
  • İç kontrol sistem incelemeleri
  • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri